Factoren die de efficiëntie van elektroporatie beïnvloeden, zijn onder andere de amplitude en duur van de elektrische pulsen, de celconcentratie, de kwaliteit van het transfectiemateriaal, en de elektroporatieparameters.