Elektroporatie omvat het voorbereiden van cellen en het transfectiemateriaal, het aanbrengen van elektrische pulsen op de cellen met behulp van elektroporatieapparatuur, en het herstellen van de cellen na de procedure.