Microneedling is over het algemeen veilig wanneer uitgevoerd door een gekwalificeerde professional met gebruik van hoogwaardige apparatuur en hygiënische technieken. Het is echter belangrijk om mogelijke risico’s en contra-indicaties te bespreken met uw behandelaar voorafgaand aan de behandeling.