Over het algemeen wordt HI-EMS als veilig beschouwd wanneer het wordt uitgevoerd door getraind personeel en onder toezicht van een gekwalificeerde zorgverlener. Het is echter belangrijk om eventuele contra-indicaties te bespreken en de behandeling alleen te ondergaan onder begeleiding van een professional.